129638 - Ortopædisk Fodtøj Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet, der vedrører levering af ortopædisk Fodtøj og indlæg til Sydjysk Kommuneindkøb. Området er i medfør af Serviceloven (LBK nr 170 af 24/01/2022) § 112, stk. 3 underlagt reglerne for frit valg. Det vil sige, at borgeren frit kan vælge en anden leverandør end den, udbyder har indgået rammeaftale med, forudsat at borgeren selv betaler evt. merudgift. Samtidig har borgeren ret til, mod eventuel egen merbetaling, at vælge et andet produkt, end det kommunen har bevilliget. Jf. servicelovens § 112, stk. 4 bortfalder retten til frit valg dog, såfremt borgeren ønsker at anskaffe et produkt, der er fuldstændigt identisk med et produkt, der kan anskaffes på rammeaftalen. Udbyder er i henhold til lovgivningen forpligtiget til at udbetale et tilskud til køb af ortopædisk fodtøj og fodindlæg. Kommunen yder støtte ved følgende tilfælde:- Ortopædisk fodtøj – svær og varig foddeformitet- Fodindlæg – svær og varig foddeformitet og hvor personen uden brug af fodindlæg vil være henvist til at benytte ortopædisk fodtøj. Til fastsættelse af tilskuddenes størrelse har kommunerne mulighed for at indgå aftale med en leverandør. Med aftalen forpligter en leverandør sig til at levere et bestemt produkt til en bestemt pris. Nærværende rammeaftale skal fastlægge tilskuddet størrelse til køb af ortopædisk fodtøj og fodindlæg. Betaling ud over det bevilgede tilskud er kommunerne uvedkommende.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Vejen kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Footwear
  • Special footwear
  • Orthopaedic footwear
  • Orthopaedic support devices