128539 - Udbud af Legetøj og Institutionscykler til Sydjysk Kommuneindkøb Tender

Description

Udbud af legetøj og institutionscykler er et SK udbud for Billund, Varde og Vejen Kommune.


Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner med de valgte leverandører som individuelle juridiske parter. Det betyder, at hver deltagende kommune er en selvstændig juridisk myndighed, hvilket medfører, at der skal indgås særskilt aftale med hver af de deltagende kommuner. Det betyder ligeledes, at hver kommune selv træffer afgørelse om, man ønsker at gøre brug af eventuelle optioner.

Der er tale om sortimentsudbud og to delaftaler. Der er et krav til delaftale 1 om mindst 2.500 varer i sortimentet.

  • Delaftale 1; legetøj med 2 parallelle leverandører på rammeaftale
  • Delaftale 2: institutionscykler med 1 leverandør på rammeaftale

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1: Legetøj Udbud af legetøj.

2 parallelle leverandører

Krav om 2.500 varer i sortiment

Rammeaftale vil blive tildelt de to Tilbudsgiver, der afgiver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Underkriterium:

50 % Pris
50 % Kvalitet

Tilbudsgiver fratrækkes 20% fra evalueringspris pr. varelinje hvor Tilbudsgiver kan tilbyde Type 1 miljømærke. Se mere herom i udbudsbetingelser afsnit 2.5
Delaftale 2: institutionscykler Udbud af institutionscykler.

Rammeaftale vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der tilbyder den laveste pris til Sydjysk Kommuneindkøb.
Tender procedure

Open procedure
E-commerce required

The Contracting Authority / Contact details

Vejen kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Cansu Yurdaer

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Toys
  • Bicycles
  • "Games and toys; fairground amusements"
  • Toys