Indkøb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere til Thisted Kommune 2021 Tender

Description

Thisted Kommune udbyder herved ’’Indkøb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere til Thisted Kommune 2021’’ i offentligt EU-udbud efter Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015) og Lovbekendtgørelse nr. 593 af 02/06/2016 om Klagenævnet for Udbud.

Opgaven er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, samt det øvrige udbudsmateriale.

Ordregiver har valgt at opdele ydelsen i to delaftaler, én på 2-hjulede beholdere og én på mincontainere/4-hjulede affaldsbeholdere, for at øge konkurrencen på opgaven.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en eller begge delaftaler.

Kontrakten forventes at træde i kraft med virkning fra den 01.04.2022 og løber frem til og med den 31.10.2029 i form af løbende supplerende leverancer i kontraktperioden.

Udførelsen af de i kravspecifikationen anførte ydelser skal igangsættes fra den 01.04.2022 og den endelige bestilling forventes at tilgå vindende Tilbudsgiver i juni 2022. Vindende Tilbudsgiver skal råde over leveringslokaliteten fra den 01.08.2022 og skal påbegynde udbringningen fra den 01.09.2022 og får således første betaling i oktober 2022.

Kontrakten er uopsigelig i kontraktperioden.


Tender procedure

Offentligt udbud
International

Selection criteria

Stated in the attached material

The Contracting Authority / Contact details

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Henrik Hansen
hjmh@thisted.dk

Participants / Award information

Participants:
  • - PWS DANMARK A/S

Deadlines / timeline

19-11-2021 - 15:00
Date of publication
03-12-2021 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
21-12-2021 - 12:00
Tender phase (Deadline)
02-12-2022 - 13:57
<<< Today

Disciplines

  • Waste and rubbish containers and bins