Indsamling af affald i Thisted Kommune Tender

Description

Thisted Kommune udbyder hermed indsamling af diverse affaldsfraktioner med nedenstående hovedydelser:

- Indsamling af mad/restaffald ved helårsboliger inklusive sommerhuse primært i to-delte 240/370 liter beholdere hver 2. uge. Der er mulighed for tilvalg af ugetømning i sommerperioden.

- Indsamling af mad/restaffald ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 2. uge med en mindre andel af ugetømninger. Mad/restaffald indsamles i udelte eller delte 240 og 370 liter beholdere eller udelte 400-770 liter minicontainere.

- Indsamling af dagrenovation i henholdsvis 110 liter sække, samt indsamling af sække mærket som ekstrasække.

- Indsamling af papir & pap/plast i to-kammer ved helårsboliger inklusive sommerhuse, i to-delte 240 eller 370 liter beholdere hver 2. uge.

- Indsamling af papir & pap/plast ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 2. uge med en mindre andel af ugetømninger. Papir & pap/plast indsamles i udelte eller delte 240 - 370 liter beholdere eller udelt 400-770 liter minicontainere.

- Indsamling af glas / metal & drikkevarekartoner i to-kammer ved helårsboliger inklusive sommerhuse primært, i to-delte 240 eller 370 liter beholdere hver 4. uge.

- Indsamling af glas / metal & drikkevarekartoner ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 4 uge med en mindre andel af 14. dagstømninger. Glas / metal & drikkevarekartoner indsamles i udelte eller delte 240 - 370 liter beholdere eller udelte 400-770 liter minicontainere.

- Indsamling af kasser til farligt affald

- Uddele køkkenposer til madaffald

- Diverse supplerende ydelser som ekstra tømning udenfor rute, afstandstillæg og lignende.

- Derudover skal der gives pris på følgende optioner:

Udførsel af mindre reparationer på beholderne

Indsamling af restaffald fra erhverv

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Tilbudsgiver skal orientere sig om vej- og adgangsforholdene i Thisted Kommune inden afgivelse af tilbud.

Arbejdet udbydes for en periode på 5 år fra den 01.11.2022 til den 31.10.2027 med option for ordregiver på forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år.

Opgaven er en samlet opgave og ordregiver indgår kontrakt med én Renovatør.


Tender procedure

Offentligt udbud
International

The Contracting Authority / Contact details

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Henrik Hansen
hjmh@thisted.dk

Deadlines / timeline

18-09-2021
Date of publication
27-09-2021 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
27-10-2021 - 12:00
Tender phase (Deadline)
01-02-2022 - 14:46
Published - Current
05-10-2022 - 00:29
<<< Today

Disciplines

  • Refuse disposal and treatment
  • Household-refuse collection services
  • Refuse transport services
  • Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
  • Household-refuse disposal services