87719 - Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Thisted kommune, herefter kaldet ordregiver, ønsker tilbud på fabriksnye biler til hjemme- og sygeplejens driftsområder. Sammen med anskaffelsen af bilerne skal følge en fuld service- og vedligeholdelsesaftale.

Der skal afgives tilbud på 31 stk. ens fabriksnye biler. Derudover skal leverandøren købe 22 stk. brugte biler af ordregiver.

Bilerne skal køre for hjemmeplejen, og vil derfor udsættes for mange ind- og udstigninger. Bilerne skal køre både dag, aften og nat (hele døgnet), og skal fortrinsvist køre landevejskørsel. Desuden vil bilerne få mange forskellige brugere, og dermed skal bilernes funktionalitet kunne tilgodese mennesker af forskellig højde og drøjde.

De nye biler estimeres til et gennemsnitlig årligt kørselsforbrug på 50.000 km.

Efter endt udbud er det hensigten at lave en aftale med én leverandør.

Der skal afgives tilbud på den samlede leverance i henhold til nedenstående:

• Tilbud på levering af 31 stk. ens fabriksnye biler (Bilens drivmiddel skal være benzin. Herved udelukkes ikke hybridbiler, der er uafhængige af ekstern strømtilførsel).

• Tilbud på køb af 22 stk. brugte biler

• Tilbud på en fuld service- og vedligeholdelsesaftale, hvor bilerne gennemsnitligt kører 50.000 kilometer pr år.

• Tilbud på Pris på værkstedstimer (Aktuelle værkstedspriser fratrukket rabat) udover service- og vedligeholdelsesaftale

Der skal afgives tilbud på biler på gule plader svarende til bilsegment J: SUV B Lille.

Kontrakten har en forventet omsætning på: 6.000.000 DKK excl. moms.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest 19. oktober 2021 Kl. 23.59, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der modtages herefter, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål der modtages senere end 6 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet: Bedste forhold mellem pris 50% og kvalitet 50%. Underkriteriet Pris rummer følgende delkriterier, der vægtes sådan: 90 % Samlede laveste bilpris 10 % Pris på værkstedstimer (Aktuelle værkstedspriser fratrukket rabat) udover service- og vedligeholdelsesaftale.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Bo Kjærup
bmk@thisted.dk
20556596

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
  • Passenger cars
  • Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
  • Car repair services
  • Car maintenance services