125950 - Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune Tender

Description

Udbuddet vedrører udførsel af specialkørsel til Thisted Kommunes enheder og institutioner.

Thisted Kommune udbyder befordring af borgere fra dennes bopæl eller aflastningsadresse til aktivitetstilbud, skole og lign.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Specialafdelingen Østermølle/specialbørnehaven Kumlhøj, Møllehuset og Roglighedsklassen i Thisted Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi, mødetider og antal af kørestolsbrugere, så bilerne udnyttes bedst muligt.

Der køres pt. i alt med ca. 60 børn heraf 13 kørestolsbrugere. De 6 af kørestolsbrugerne bor pt. på Møllehuset og køres til Østermølle.

Der køres pt. 7 elever til STU i Skjoldborg.

Kørslen kan udføres i taxa eller mindre busser, begge vogntyper skal være indrettet til transport af kørestolsbrugere.

jf. kravsspecifikationen
Delaftale 2 - Specialafdelingen Trombakken, Snedsted Skole Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi og mødetider, så bilerne udnyttes bedst muligt.

Der er pt. ca. 70 kørselsberettigede elever fordelt i hele kommunen.

Delaftalen omfatter pt. 5400 km. pr. uge.

Kørslen kan udføres i taxa eller mindre busser. Max. 14 personer pr. vogn.
Delaftale 3 - Specialafdelingen på Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted og Modtageklasser på Tilsted Skole, Silstrupvej 47, Thisted Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi og mødetider, så bilerne udnyttes bedst muligt.

Der er pt. ca. 28 kørselsberettigede elever fordelt i hele kommunen.

Delaftalen omfatter pt. 3750 km. pr. uge.

Kørslen kan udføres i taxa eller mindre busser. Max. 14 personer pr. vogn.
Delaftale 4 - Thy værkstedet, Kronborgvej 113, Thisted Der vil være tale om transport af brugere fra bofællesskaber til og fra Thy værkstedet.

Delaftalen omfatter pt. 2500 km. pr. uge.
Delaftale 5 - Specialafdelingen F-klasserne på Hanstholm Skole, Fyrvej 100, Hanstholm. Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi og mødetider, så bilerne udnyttes bedst muligt.

Der er pt. ca. 21 kørselsberettigede elever, hovedsagelig fra den nordlige del af kommunen.

Delaftalen omfatter pt. 3850 km. pr. uge.
Delaftale 6 - Specialafdelingen Golfstrømmen og Bedsted Klassen, Skolegade 1, Bedsted. Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi og mødetider, så bilerne udnyttes bedst muligt.

Der er pt. ca. 31 kørselsberettigede elever, hovedsagelig fra den sydlige del af kommunen.

Delaftalen omfatter pt. 3100 km. pr. uge.
Delaftale 7 - Aktivitetshuset Limfjorden, Poppelvej 10, Hurup Transport af voksne handicappede mellem 18 og 85 år.

Delaftalen omfatter pt. 950 km. pr. uge.
Delaftale 8 - Plejecentrene Åbakken og Sct. Thøgersgaard Transport af ældre fra eget hjem til dagcenter på plejecentrene Åbakken og Sct.Thøgersgaard.
Delaftale 9 - Plejecentrene Vibedal og Fjordglimt Transport af ældre fra eget hjem til dagcenter på plejecentrene Vibedal og Fjordglimt.
Delaftale 10 - legestuerne Kørsel til Legestuerne: Nors beboerhus, Stationsvej 39, 7700 Thisted; Sjørring Skole, Ebbesvej 3, 7700 Thisted; Snedsted Hallen, Øster Alle 10, 7752 Snedsted; Spejderhuset i Bedsted, Åkandevej 7755 Bedsted Thy; Sundby Thy Idrætsklub, Møgelvej 66, 7752 Snedsted
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Susanne Jeppesen
sbj@thisted.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Special-purpose road passenger-transport services