Levering af helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere samt affaldsbeholdere til krantømning over jord til Thisted Kommune 2022 Tender

Description

Orientering

Thisted Kommune udbyder hermed rammeaftaler for ’Levering af helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere samt affaldsbeholdere til krantømning over jord til Thisted Kommune 2022’ i offentligt EU-udbud efter Udbudsloven nr. 1564 af 15. december 2015 og Lovbekendtgørelse nr. 593 af 02/06/2016 om Klagenævnet for Udbud.

Opgaven er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, samt det øvrige udbudsmateriale og vedrører således 3 separate rammeaftaler for levering af helt og delvist nedgravede beholdere samt kuber til anvendelse til indsamling af restaffald, madaffald og genanvendelige fraktioner. Materiellet kan være udelte til en eller blandede affaldsfraktioner og 2-delte til flere affaldsfraktioner.

Der skal på rammeaftalerne leveres ca. 600 stk. helt og delvist nedgravede beholdere samt kuber til de forskellige affaldsfraktioner i Thisted Kommune. Rammeaftalerne omfattende følgende ydelser:

Rammeaftale 1: Levering af helt nedgravede beholdere på ca. 3 m³ og ca. 5 m³, hvor kun indkast-enheden og top-pladen er synlig over terræn. Thisted Kommune har forventning om behov for levering af op til 275 stk. beholdere i rammeaftalens løbetid.

Rammeaftale 2: Levering af delvist nedgravede beholdere på ca. 3 m³ og ca. 5 m³, hvor ca. 1/3 af beholderen er synlig over terræn og hvor hver enkelt beholder til forskellige fraktioner kan stå alene uden direkte sammenhæng med andre beholdere. Thisted Kommune har en forventning om behov for levering af op til 50 stk. beholdere i rammeaftalens løbetid.

Rammeaftale 3: Levering af affaldsbeholdere til krantømning over jord = kuber på ca. 1,5-2 m³, 2-3 m³, 3-4 m³ og 4-5 m³, som kan tømmes med samme materiel som de nedgravede beholdere. Thisted Kommune har forventning om behov for levering af op til 275 stk. kuber i rammeaftalens løbetid.

Tilbudsgiveren skal indgå i tæt samarbejde med Thisted Kommune om levering af de helt og delvist nedgravede beholdere samt kuber, til madaffald, restaffald samt genanvendelige affaldsfraktioner.

Thisted Kommune lægger vægt på høj kvalitet og stor professionalisme i planlægningen og udførelsen af opgaven og herunder i særdeleshed med mandskabets adfærd og fremtoning ved udførelse af opgaven.

Rammeaftalerne udbydes med en aftaleperiode på 4 år med aftalestart den 1. juni 2022 og ophør uden yderligere opsigelse den 31. maj 2026 og er uopsigelige i aftaleperioden. De angivne leverancer i kravspecifikationerne kan ordres fra aftalestart den 1. juni 2022. Thisted Kommune forventer størstedelen af bestillingerne i starten af aftaleperioden.

Alle ydelser i tilknytning til levering af de helt og delvist nedgravede beholdere samt kuber i dette udbudsmateriale skal være indeholdt i tilbudsgiverens tilbud.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på én eller flere rammeaftaler.

Til orientering har Thisted Kommune pr. 1 kvartal 2021 ca. 43.160 indbyggere og dækker et samlet areal på ca. 1.074 km².

Udbuddet gennemføres elektronisk via det internetbaserede udbudssystem Comdia.com. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder ikke mindst ordregivers besvarelse af spørgsmål og tilbudsgivers fremsendelse af tilbud.

Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at holde sig opdateret om udbudsmaterialets eventuelle løbende opdateringer. Bemærk venligst at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger i Comdia.com logges i systemet.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Comdia.com.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Comdia Support, der er åben mandag til fredag kl. 09.00-15.00 på telefon (+45) 71993672 eller mail til: support@comdia.com

Materialet kan ligeledes tilgås via Thisted Kommunes hjemmeside: www.thisted.dk – aktuelle udbud.


Tender procedure

Offentligt udbud
SOEV

International

Selection criteria

Stated in the attached material

The Contracting Authority / Contact details

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Henrik Hansen
hjmh@thisted.dk

Participants / Award information

Participants:
  • - Be-Low A/S
  • - JOCA TRADING A/S
  • - Euro Group v/Per Engelbrechtsen

Deadlines / timeline

28-02-2022 - 15:00
Date of publication
14-03-2022 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
31-03-2022 - 12:00
Tender phase (Deadline)
04-10-2022 - 02:20
<<< Today

Disciplines

  • Refuse skips