151402 - Udbud af revisionsydelser til Skanderborg Kommune Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører levering af revisionsydelser til Skanderborg Kommune.


Udbuddet omfatter:

  • En fast hovedydelse på den lovpligtige revision, herunder finansiel-, juridisk-kritisk- og løbende forvaltningsrevision i henhold til den relevante lovgivning.
  • Ordregivers løbende behov for supplerende tilkøbsydelser.

Revisionsopgaven omfatter alle under ordregiver hørende regnskaber og regnskabsområder med undtagelse af projektregnskaber, der revideres uafhængigt af revisionen.

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Skanderborg kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Mette Juhl

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Accounting, auditing and fiscal services
  • Accounting and auditing services
  • Financial auditing services
  • Statutory audit services