Høring af udbudsmateriale på levering af dentalmaterialer til Jysk Fællesindkøb

Consultation
Start date: 16-10-2023 - 22:30
End date: 02-11-2023 - 15:00

Udbuddet vedrører indkøb og levering af dentalmaterialer til Jysk Fællesindkøb, herunder Mariagerfjord, Skive, Viborg, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs, Rebild og Skanderborg Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, Jf. udbudslovens LBK nr. 10 af 06/01/2023. Dentalmaterialer er i udbudsmaterialet defineret som standard forbrugsstoffer og standard instrumenter til anvendelse i den almindelige kommunale tandpleje. Udbuddet omfatter således ikke tandreguleringsmaterialer. Denne bekendtgørelse vedrører høring af udvalgte dokumenter til foreløbigt udbudsmateriale.

Høringsmaterialet består af:

- Udbudsbetingelser, inkl. udkast til rammeaftale

- Bilag 2 - Kravspecifikation

- Bilag 3 - Varekurv

- Høringssvar til Jysk Fællesindkøb

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige udvalgte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer. Høringssvar bedes udfyldes i vedlagte "Høringssvar til Jysk Fællesindkøb" og henvise til dokument og afsnit, som kommentaren vedrører. Det skal understreges, at der er tale om et foreløbigt materiale, der alene foreligger i udkastform, og således ikke er færdigt. Alle indkomne høringssvar vil blive behandlet af ordregiver, der vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændring.

I bedes venligst sende jeres høringssvar via Comdia, senest torsdag den 2. november kl. 15:00. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparter får ikke svar på eventuelle spørgsmål, hverken under eller efter høringen.