271779 - UDBUD AF DYNAMISK INDKØBSSYSTEM FOR FJERNVARMEARBEJDER Tender

The project has prequalification . Application deadline: 31-05-2044 - 23:59

Description

Ordregiver for dette dynamiske indkøbssystem er Forsyning Helsingør.

Dette dynamiske indkøbssystem skal anvendes til at gennemføre konkrete indkøb på fjernvarmeprojekter til Forsyning Helsingør. Dette omfatter blandt andet opgaver som jord, -beton – og belægningsarbejder, rørarbejder, rørleverancer samt muffer.

Dette dynamiske indkøbssystem indeholder to kategorier:

• Kategori nr. 1: Projekter/opgaver som gennemføres som fagentrepriser.

• Kategori nr. 2: Projekter/opgaver som gennemføres som hovedentrepriser.

Der henvises til ansøgningsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse.


FORVENTET TIDSPLAN:

1. juli 2024 kl. 23.59: Ansøgningsfrist (første runde)

I forbindelse med oprettelsen af det dynamiske indkøbssystem gælder denne frist. Ordregiver vil behandle alle ansøgninger modtaget inden d. 1. juli 2024, kl. 23:59, før det første konkrete indkøb igangsættes. Ansøgere som anmoder om optagelse på systemet efter denne dato kan ikke forvente opfordring til at deltage i det første konkrete indkøb. En ansøger vil dog i hele systemets løbetid kunne indsende anmodning om optagelse på systemet. Systemet åbner igen for nye ansøgninger senest 10 dage efter ovenstående ansøgningsfrist, jf. pkt. 4.6 i udbudsbetingelserne. 


Lots

Subcontract Description
Kategori 1: Projekter/opgaver som gennemføres som fagentrepriser. Se eksempler på opgaver/projekter i fagentreprise i udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.
Kategori nr. 2: Projekter/opgaver som gennemføres som hovedentrepriser Se eksempler på opgaver/projekter i hovedentreprise i udbudsbetingelsernes afsnit 2.2
Tender procedure

Dynamisk purchasing system

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Mariam El Naji
mana@servia.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Works for complete or part construction and civil engineering work
  • Construction work
  • District-heating mains construction work