230375 - Aftale om bygherrerådgivning til Søholt-, Truust renseanlæg Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Ordregiver udbyder én (1) kontrakt om bygherrerådgivningsydelser til etablering af to renseanlæg for Søholt hhv. Truust. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med en rådgiver, som kan bistå i alle projektets faser, herunder udvikling af projektforslag/koncept, projekteringsledelse (bygninger, el, maskinudstyr, mv.), myndighedsbehandling, evt. forhandlinger i udbuddet af selve projektet samt til udførsel, test og idriftsættelse.

Visse dele af anlægget er særligt belastet, hvilket skal håndteres relativt hurtigt. Derfor ønsker Ordregiver en dispositionsplan for Søholt og Truust udarbejdet hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse.


Tender procedure

Negotiated procedure

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Note stated for this project

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Civil engineering consultancy services
  • Sewage treatment consultancy services