229793 - Hovedentrepriseaftale styret underboring samt svejse- og montagearbejder Tender

Description

Omfanget af denne aftale omhandler styret underboring samt svejse- og montagearbejder af én ca. 13 km lang Ø400 mm PE-ledning, der primært skal udføres som retningsstyret underboring og delvis ved gravning. Endvidere afleveres ledningen, i hele dens udstrækning idriftsat, omfattende trykprøvning, ren-skylning i form af rene vandanalyser. Der afleveres fuld dokumentation, inkl. indmålinger samt drifts- og vedligeholdelsesmanual.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Note stated for this project

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • General construction work for pipelines
  • Works for complete or part construction and civil engineering work