176484 - Polymer til slamafvanding Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på køb og levering af polymer til slamafvanding.

Opgaven udbydes i fem (5) delaftaler. Alle delaftaler indgås som rammeaftaler med tre (3) leverandører.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delaftaler, som Tilbudsgiver kan få tildelt. Tilbudsgiver har således mulighed for at få tildelt alle delaftaler. Tilbudsgiver er ligeledes ikke forpligtet til at afgive tilbud/ansøgning på alle delaftaler, Tilbudsgiver kan dermed afgive tilbud/ansøgning på enkelte af delaftalerne.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Gedved Forrenseanlæg Renseanlæggets adresse:Skanderborgvej 202, 8700 Horsens

Anlægget er et flotationsanlæg, der renser spildevand fra Danish Crown slagteriet ca. 1 km. derfra.

Renseprocessen foregår i 2 trin, en forrenseproces og en slutafvanding (skruepresse).

Der anvendes 1 polymer i hvert trin.

Det forrensede spildevand ledes videre til Horsens Centralrenseanlæg.

Renseanlægget renser i gennemsnit godt 160.000 PE på normale ugedage og mindre i weekenderne.
Delaftale 2 - Horsens Centralrenseanlæg Renseanlæggets adresse:Alrøvej 10, 8700 Horsens

Anlægget renser husholdnings- og industrispildevand fra Horsens og opland.

Endvidere behandles allerede forrenset spildevand fra Danish Crown slagteriet ved Gedved.

Anlægget er bygget op med bl.a. iltnings- og bundfældningstanke, rådnetanke, slutafvanding, anammox-oxidering samt biologisk rensning.

Der udvindes biogas fra rådnetankene.

Der anvendes polymer i slutafvandingsprocessen.

Renseanlægget renser op til 200.000 PE på normale ugedage og mindre i weekenderne.
Delaftale 3 - Viborg Centralrenseanlæg, forafvanding Renseanlæggets adresse:Vibækvej 41, 8800 Viborg

Renseanlægget er et aktiv slamanlæg med forklaring. Slammet udrådnes i opvarmet rådnetanke. hvor det biogiske slam afvandes på en forafvander (tromleafvander) inden det, efter sammenblanding med primærslam ledes på rådnetanke til udrådning. Efter udrådning ledes slammet til slutafvandingen, som sker på en Ishigaki skruepresse.

Der afvandes ca. 940 tons TS årligt og tørstofkoncentrationen kan variere i området 24-30 %
Delaftale 4 - Viborg Centralrenseanlæg, slutafvanding Renseanlæggets adresse: Vibækvej 41, 8800 Viborg

Renseanlægget er et aktiv slamanlæg med forklaring. Slammet udrådnes i opvarmet rådnetanke. hvor det biogiske slam afvandes på en forafvander (tromleafvander) inden det, efter sammenblanding med primærslam ledes på rådnetanke til udrådning. Efter udrådning ledes slammet til slutafvandingen, som sker på en Ishigaki skruepresse.

Der afvandes ca. 940 tons TS årligt og tørstofkoncentrationen kan variere i området 24-30 %
Delaftale 5 - Bjerringbro Renseanlæg Renseanlæggets adresse:Østre Omfartsvej 6, 8850 Bjerringbro

Renseanlægget er et aktiv slamanlæg med og slammet slutafvandes, på en Huber skruepresse.

Der afvandes ca. 335 tons TS årligt, og tørstofkoncentrationen kan variere i området 16-21 %.
Tender procedure

Negotiated procedure

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Note stated for this project

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Chemical products
  • Primary-form acrylic polymers