155053 - Ny målerpark (vand og varme) Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Leverancen omfatter anskaffelse og fysisk udskiftning af målere samt etablering og brugsrettigheder til de nødvendige Head End System(er) og Kommunikationsplatform(e) samt efterfølgende drift, vedligeholdelse og support heraf.

Udskiftningen af målerparken er et komplekst projekt, som omfatter udskiftning af i alt ca. 93.200 vand- og varmemålere. Projektet har til formål at udvikle og optimere Ordregivers forretninger gennem implementering af intelligent måleraflæsning, optimerede serviceydelser og fremadsynet dataanalyse.

Efter afslutning af Udrulningsprojekt forventer Ordregiver en årlig vækst i Kontraktperioden på 2 % på vandmålere og 2-4 % på varmemålere, som ligeledes er omfattet af nærværende udbud.

Den udbudte opgave er en turnkey leverance, der omfatter samtlige komponenter og ydelser der er nødvendige for udskiftning af de eksisterende målere og etablering af en ny målerpark for Ordregiver.


Tender procedure

Negotiated procedure

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Note stated for this project

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Meters
  • Water meters
  • Energy meters
  • Installation services of electrical equipment