154499 - Køb og annullering af oprindelsesgarantier for vedvarende energi Tender

Description

With this document, TREFOR Elnet A/S and TREFOR El-net Øst A/S is conducting a complete tender regarding delivery and cancellation of renewable energy guarantees of origin in a volume connected to TREFOR Elnet A/S and TREFOR El-net Øst A/S’ power loss for 2023 in its power grid. The power loss is roughly expected to be around respectively 55 GWh and 16 GWh per year and the contract is for delivery in 2023-2024.


TREFOR El-net A/S og TREFOR El-net Øst A/S inviterer til at afgive tilbud på at købe og annullere oprindelsesgarantier for vedvarende energi udstedt af Energinet svarende til nettabet i Ordregivers eldistributionsnet for kalenderåret 2023. Nettabet er residualen mellem strøm leveret ind i nettet og strøm leveret ud til kunderne. Eftersom residualen kan variere, kendes mængden ikke på forhånd, men den forventede mængde udgør 55 GWh i år 2023 for TREFOR El-net A/S og 16 GWh for TREFOR El-net Øst A/S.


Indkøbet gennemføres som et udbud, hvor tildeling af kontrakten sker til de(n) Tilbudsgiver(e), der har afgivet tilbuddet med den laveste pris per MWh. Kontrakten udbydes som to aftaler, der dækker køb og annullering for året 2023 for hhv. TREFOR El-net A/S og TREFOR El-net Øst A/S.

Lots

Subcontract Description
TREFOR El-net A/S Den forventede mængde udgør 55 GWh i år 2023 for TREFOR El-net A/S
TREFOR El-net Øst A/S Den forventede mængde udgør 16 GWh i år 2023 for TREFOR El-net Øst A/S
Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Anne-Mette Runge Fris

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Electricity