152014 - Køb og annullering af oprindelsesgarantier for vedvarende energi Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

With this document, Dinel A/S is conducting a complete tender regarding delivery and cancellation of renewable energy guarantees of origin in a volume connected to Dinel A/S power loss for 2023 in its power grid. The power loss is roughly expected to be around respectively 35 GWh per year and the contract is for delivery in 2023.


Ordregiver inviterer hermed interesserede tilbudsgivere (i det følgende benævnt ”Tilbudsgiver”) til at afgive tilbud på at købe og annullere oprindelsesgarantier for vedvarende energi udstedt af Energinet svarende til nettabet i Ordregivers eldistributionsnet for kalenderåret 2023. Nettabet er residualen mellem strøm leveret ind i nettet og strøm leveret ud til kunderne. Eftersom residualen kan variere, kendes mængden ikke på forhånd, men den forventede mængde udgør 35 GWh i år 2023.

Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Anne-Mette Runge Fris

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Electricity