150949 - Indkøb af elektricitet til nettab for Hammel Elforsyning Net A/S Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Tender regarding contract for purchase of electricity for grid losses in the power grid of Hammel Elforsyning Net A/S in 2024. The volume of the power loss is roughly expected to be around 1,2 GWh in 2024. The contract period is one year.


Hammel Elforsyning Net A/S (i det følgende benævnt ”Ordregiver”) ejer og driver elforsyningsnet. Ordregiver inviterer hermed interesserede tilbudsgivere (i det følgende benævnt ”Tilbudsgiver”) til at afgive tilbud på levere elektricitet til at dække nettabet i Ordregivers elforsyningsnet for året 2024. Nettabet er residualen mellem strøm leveret ind i nettet og strøm leveret ud til kunderne. Eftersom residualen kan variere, kendes mængden og profil ikke på forhånd, men den samlede mængde forventes at udgøre omkring 1,2 GWh. Den forventede kontraktværdi er 18.000 dkr.

Kontrakten omfatter følgende:

- Levering af elektricitet til dækning af nettabet.


Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Anne-Mette Runge Fris

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Electricity