164122 - Oprensning af jordbassiner - Nyborg Forsyning og Service Tender

Description

NFS Spildevand udbyder rammeaftale for oprensning af jordbassiner for NFS.

Rammeaftalen omfatter alle ydelser og biydelser nødvendige for at gennemføre de beskrevne opgaver, herunder men ikke afgrænset til fjernelse af vegetation, oprensning og bortskaffelse af sediment, udskiftning og reparation af hegn samt retablering af arbejdsarealer og bassinskråninger. Hertil kan komme yderligere arbejder af samme type som de beskrevne, på enkelte bassiner som ikke er specificeret i de stipulerede ydelser.

Det forventes enkelte jordprøver udtages forud for jordflytning. Antal kan variere ubegrænset, bygherre forbeholder sig retten til selv at stå for udtagning af prøver til deponi.

Aftalen udbydes som begrænset licitation efter tilbudslovens bestemmelser. Der indhentes tilbud fra samlet 3 tilbudsgivere.

Rammeaftalen indgås med ét firma.

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2024 og løber indtil 30. april 2025.

Tender procedure

Restricted invitation to tender without prequalifications

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Sara Albæk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project