156869 - Udbud af Landinspektørydelser Tender

Description

Aftalen omfatter arbejde i henhold til lov om landinspektørvirksomhed, teknisk opmåling af eksisterende

anlæg og opmåling af nye anlæg for 7 forsyningsselskaber. 

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

SAMAQUA A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Hannah Sølund Holm

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Surface surveying services
  • Ordnance surveying