98938 - JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde Tender

Description

Udbuddet vedrører gadefejning og tømning af vejbrønde for Jysk fællesindkøb til samtlige ordregivers enheder og institutioner. I nærværende udbud deltager følgende kommuner fra Jysk Fællesindkøb: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Udbuddet opdeles i delaftaler for hver kommune, jf. udbudsbetingelser punkt 3.2 Delkontrakter. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3 og 4).


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1a_Mariagerfjord Kommune – Gadefejning Levering af gadefejning til Mariagerfjord Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.
Delaftale 1b_Mariagerfjord Kommune - Tømning af vejbrønde Levering af tømning af vejbrønde til Mariagerfjord Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.
Delaftale 2a_Rebild Kommune – Gadefejning Levering af gadefejning til Rebild Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.
Delaftale 2b_Rebild Kommune - Tømning af vejbrønde Levering af tømning af vejbrønde til Rebild Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.
Delaftale 3a_Skive Kommune – Gadefejning Levering af gadefejning til Skive Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.
Delaftale 3b_Skive Kommune - Tømning af vejbrønde Levering af tømning af vejbrønde til Skive Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.
Delaftale 4b_Viborg Kommune – Tømning af vejbrønde Levering af tømning af vejbrønde til Viborg Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Lone Nørgaard Andersen
lnan@rebild.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Gully cleaning and emptying services
  • Street-sweeping services
  • Gully cleaning and emptying services