96271 - Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune Tender

Description

Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er madaffald, restaffald, miljøfarligt affald, papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekartoner.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

Delaftale 1: Indsamling af madaffald og restaffald og i forbindelse hermed indsamling af miljøfarligt affald i særlige miljøkasser stillet ved beholderne til madaffald og restaffald.

Delaftale 2: Indsamling af papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekarton.

Tømning af nedgravede beholdere er ikke omfattet af udbuddet.

Lots

Subcontract Description
Delkontrakt 1 Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er madaffald, restaffald og miljøfarligt affald. Udbuddet omfatter ikke tømning af nedgravede affaldsbeholdere, samt andre beholdere, der skal tømmes med kran.
Delkontrakt 2 Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekarton. Udbuddet omfatter ikke indsamling af affald fra nedgravede beholdere, herunder beholdere, som skal tømmes med kran.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Refuse collection services
  • Household-refuse collection services