140946 - 1 stk. 100% el-dreven skraldebil Tender

Description

Anskaffelse af 1 stk. 100% el-dreven skraldebil til indsamling af sorteret husholdningsaffald, 2-kammer komprimatorkasse på min. 17 m3.Nærmere beskrivelse findes i Bilag 1 - Kravspecifikation.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

ODENSE RENOVATION A/S
Snapindvej 21
5200 Odense V
Ole Fuglsang

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Vehicles for refuse