134716 - Udbud på køb og levering af arbejds- og sikkerhedsbeklædning Tender

Description

Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af arbejds- og sikkerhedsbeklædning til Novafos A/S.


Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i kommunerne og tager hånd om regnvand og spildevand i de ni kom-muner.

Udbuddet vedrører indkøb og levering af arbejdsbeklædning til Novafos’ medarbejdere. Ordregiver har omkring 320 medarbejdere, hvoraf lidt over 2/3 er mænd og lidt under 1/3 er kvinder.

Kontrakten vil omfatte både sikkerhedsbeklædning, grov arbejdsbeklædning og arbejdsbeklædning til administrativt personale. Desuden vil kontrakten indeholde en option på indkøb og levering af sikkerhedsfodtøj.

Den anslåede værdi af rammeaftalen (i alt 4 år inklusive mulighed for forlængelser) udgør 5.000.000 kr. eksklusive moms.

Den anslåede maksimale værdi af Rammeaftalen er sat til 6.000.000 kr. eksklusive moms.


Tender procedure

Open procedure
E-commerce required

The Contracting Authority / Contact details

NOVAFOS A/S
Blokken 9, 1.
3460 Birkerød
Casper Nalepa Winther Jensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Occupational clothing, special workwear and accessories
  • Occupational clothing
  • Workwear accessories
  • Outerwear
  • Garments
  • Footwear
  • Protective footwear
  • Impregnated, coated or covered textile fabrics