126366 - Dynamisk indkøbssystem på TV- og spuleopgaver Tender

The project has prequalification . Application deadline: 31-05-2032 - 23:59

Description

Nærværende udbud vedrører oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til køb af TV- og spuleopgaver til Novafos A/S.

Det dynamiske indkøbssystem omfatter ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver i hele forsyningsområdet under Novafos A/S.

Novafos gennemfører ad-hoc og akutte TV- og spuleopgaver i hele området. Arbejdet omfatter TV-inspektion af ledninger, spuleopgaver af ledninger, pumpestationer, bassiner, bygværker, udløb sandfang og olieudskiller samt opgaver på renseanlæg.


Lots

Subcontract Description
Kategori I: Laveste pris I denne kategori vil tildeling af kontrakter ske efter tildelingskriteriet laveste pris, som vægtes 100%
Kategori II: Bedste forhold mellem pris og kvalitet I denne kategori vil tildeling af kontrakter ske efter tildelingskriteriet det bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Tender procedure

Dynamisk purchasing system

The Contracting Authority / Contact details

NOVAFOS A/S
Blokken 9, 1.
3460 Birkerød
Kim Laier
kla@novafos.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Pipeline-inspection services
  • Construction work for water and sewage pipelines
  • Construction work for sewage pipes
  • Well site inspection or testing services
  • Pipeline-inspection services
  • Sewer cleaning services
  • Sewer survey services
  • Blast-cleaning services for tubular structures