132222 - Befordringsudbud i Morsø Kommune Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører:

  • Kørsel med ældre borgere, Visitationsafdelingen
  • Kørsel til folkeskole, almene elever og elever ved sygdom.
  • Kørsel til folkeskole, specialtilbud og kørsel af børn til dagtilbud, specialtilbud.
  • Kørsel til specialskoler og special børnehaver.
  • Kørsel til ungdomsuddannelser og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Udbuddet vedrører ud over borgere, der har langt til busser, har brækket ben eller lignende, også borgere der har betydelig varig nedsat funktionsevne og kan have følgehandicap som for eksempel lammelser, epilepsi, blindhed, autisme og døvhed. Desuden har flere borgere en impulsstyret og udadreagerende adfærd.

Befordringen stiller store krav til tilbudsgiver og ikke mindst til samarbejdet mellem tilbudsgiver og kommunen.

For nærmere beskrivelse af betingelser og krav, henvises til udbudsmaterialet.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

MORSØ KOMMUNE
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
+45 99707017

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Non-scheduled passenger transport