Befordringsudbud i Morsø Kommune Tender

Description

Udbud af kørsel i Morsø Kommune for borgere med specielle behov - udbuddet vil omhandle følgende kørselstyper:

  • Kørsel til daghjem jævnfør §84
  • Kørsel til aktivitets- og samværstilbud jævnfør §104
  • Kørsel til folkeskole - almene elever
  • Kørsel til folkeskole - befordring af elever ved sygdom
  • Kørsel til folkeskoler - specialtibud
  • Kørsel til specialskoler
  • Kørsel af elever til/fra SDO på specialskoler
  • Kørsel af børn til dagtilbud - specialtilbud
  • Kørsel til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU

Kravspecifikation, konkurrenceparametre med videre forventes sendt i høring hos potentielle tilbudsgivere i uge 7-8 for kommentarer inden den endelige udbudsannoncering.

Har du lyst til at deltage i høringen, må du gerne vise din interesse på denne side - eller sende en mail til indkoeb@morsoe.dk, skriv "Høring befordring" i emnefeltet. 

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

MORSØ KOMMUNE
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
+45 99707017

Deadlines / timeline

10-01-2023 - 10:07
Published - Current
01-03-2023 - 23:59
[T] "Opstart udbudsproces – invitation af leverandører og/ eller offentliggørelse af udbud"
12-04-2023 - 10:00
Deadline

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Non-scheduled passenger transport