215451 - Udbud på levering af fast kørsel til Kolding Kommunes skoler Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører levering af fast kørsel for Kolding Kommunes skoler.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56, hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud.


Udbuddet vedrører levering af fast kørsel for Kolding Kommunes skoler. Skolerne har følgende faste kørsler:

• Idrætskørsel

• Svømmekørsel

• Opsamlings kørsel til og fra Harte skole


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Kolding kommune
Akseltorv 1
6000 Kolding
Janus Nyholm Lassen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Non-scheduled passenger transport