StormflodssikringProject front page

Description:

STORMFLODSSIKRING AF KØBENHAVN
På denne side kan du tilmelde dig, deltage i og følge med i Københavns Kommunes markedsdialog om løsninger til stormflodssikring af København.

Arbejdet begynder nu  
Københavns Kommunes politikere har besluttet, at København skal sikres mod stormfloder.
Det betyder, at:
  • København sikres med en ydre sikring langs kysten fra syd til nord
  • København skal stormflodssikres til et niveau, der svarer til en 1000 års stormflod i år 2100
  • Sikringen af København mod stormfloder fra syd igangsættes nu
  • Der igangsættes en konkretisering af stormflodsplanen
Læs den politiske indstilling samt Stormflodsplan for København (bilag 1) her.
Arbejdet anslås at koste 3,5 mia. kr.

Markedsdialog skal være med til at finde løsningerne 
Det forventes, at konkretiseringen af Stormflodsplan for København kommer til at foregå over de kommende par år. 
Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning er i den forbindelse interesserede i en dialog med markedet om, hvordan Københavns Kommune og byens øvrige ordregivere (fx HOFOR, Metroselskabet og CPH Airports) sammen med markedet (produktsiden) kan skabe løsninger, der efterkommer de krav , der er til stormflodssikringen og  fra politisk side. 

Syv workshops skal give inputs til løsninger og udbud 
Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til syv workshops i efteråret 2017 og foråret 2018 for få inputs til konkrete løsninger, et fremtidigt konkurrenceoplæg for stormflodssikring af Amagers østkyst og fremtidige udbud generelt.

Navigation

Contact

Stine Maj Krigslund, jz1b@tmf.kk.dk