Udbud af grønt vedligehold til KompetenceCenter Sjælland Tender

Description

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af grønne områder på alle lokationer der er nævnt i tilbudslisten. 

Vedligeholdelsen udføres i dag i forvejen af eksterne leverandør.

Ordregiver vurderer at flere områder i løbet af kontraktperioden skal omlægges til biodiversitet og er en del af dette udbud.

Ekstraarbejde og vintertjenester er på option.

Dette udbud og den efterfølgende kontrakt baserer sig på kvalitetsbeskrivelsen hos ”Pleje Af Grønne Områder”, Danske Anlægsgartnere 2003 (DA03). Der hvor intet er specificeret nedenfor er det DA03 som angiver vedligeholdelsesniveauet pr. elementtype. Ordregiver har angivet de tilføjelser/ændringer som er foretaget i forhold til DA03 i kvalitetsbeskrivelse.

Den udførende entreprenør har i vidt omfang metodefrihed, og derfor beskrives det ikke, hvordan plejen skal udføres for at opfylde kravene i kvalitetsbeskrivelserne.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Deadlines / timeline

13-04-2021
Date of publication
15-04-2021 - 16:25
Published - Current
19-05-2021 - 12:00
Deadline for questions [T] "(Tilbudsfase)"
26-05-2021 - 12:00
Tender phase (Deadline)
19-06-2021 - 04:17
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Ornamental and pleasure gardens maintenance services
  • Snow-clearing services