154204 - Miljøanalyse Tender

Description

Ordregiver udbyder miljøanalyse i henhold til underlagt lovgivning der beskriver lovpligtige prøvetagninger og analyser af drikkevand, grundvand og overfladevand, spildevand, slam, Jord og perkolat og spædevand. Derudover tages egenkontrolprøver hos flere af selskaberne. Der udarbejdes årsprøveplaner for alle selskaberne. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler;

Delaftale 1 Drikkevand, Grundvand og Overfladevand

Delaftale 2 Spildevand, Slam, Jord og Perkolat

Delaftale 3 Spædevand

De tre delaftaler evalueres særskilt og der vælges en leverandør til hver delaftale.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Miljøanalyser til drikkevand, grundvand og overfladevand Delkontrakt 1: Miljøanalyser til drikkevand, grundvand og overfladevand: Forventet omsætning: 650.000 kr. pr. år – 2.275.000 kr. i kontraktperioden.
Delaftale 2 - Miljøanalyser til spildevand, slam, jord og perkolat Delkontrakt 2: Miljøanalyser til spildevand, slam, jord og perkolat: Forventet omsætning: 1.250.000 kr. pr. år – 4.375.000 i kontraktperioden.
Delaftale 3 - Miljøanalyser til spædevand Delkontrakt 3: Miljøanalyser til spædevand: Forventet omsætning: 17.000 kr. Pr. år - 59.500 kr. i kontraktperioden.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Josefine Jæpelt

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Laboratory services
  • Drinking water
  • Sewage, refuse, cleaning and environmental services