153468 - Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland genudbud Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører levering, vedligeholdelse og support af et nyt Forbrugsafregningssystem til de 3 ud af de 4 forsyningsselskaber i KompetenceCenter Sjælland (KCS) det sidste forsyningsselskab deltager ikke forpligtende på kontrakten og kan dermed vælge at benytte sig af kontrakten efterfølgende som option. Forbrugsafregningssystemet skal integrere og dataudveksle til en række 3. parts systemer.

Udover selve Forbrugsafregningssystemet omfatter dette udbud afsendelse af både fysisk og digital post, samt håndtering af inddrivelsessager (i samarbejde med en privat inkassovirksomhed evt. senere en offentlig instans som gældsstyrelsen). Forbrugsafregningssystemet skal kunne håndtere en række betalingsformer. Der er stor fokus på håndtering af forbrugsafregning for fjernvarme, hvor systemet skal kunne leve op til lovmæssige krav herunder men ikke kun (Fakturering bekendtgørelse BEK nr. 734 af 23/05/2022) om fakturering til fjernvarmekunder.

Udbudsforretningen gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudsloven § 61.

Det skal præciseres, at Forhandlingen kan omhandle alle dele af udbudsmaterialet herunder alle kontrakt krav, dog ikke de i udbudsmaterialet tydeligt markerede mindstekrav MK.

Tender procedure

Negotiated procedure

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Charlotte Hardam

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Billing system
  • Systems support services