130514 - Brøndgods Tender Cancelled

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af Brøndgods til spildevand, fjernvarme for Kompetence Sjælland (KCS) og fem forsyningsselskaber på Sjælland.

KCS udbyder på vegne af følgende forsyningsselskaber: KCS v. Odsherred Forsyning A/S, Ringsted Forsyning A/S, Faxe Forsyning A/S, KLAR Forsyning A/S v. Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Strand A/S, Stevns Spildevand A/S, Fors v. Fors Spildevand Roskilde A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Spildevand Lejre A/S, Lolland Forsyning A/S, ENVAFORS v. SK Service A/S og Vordingborg Forsyningsservice A/S (hver for sig "Ordregiver" og i fællesskab "Ordregiverne") har løbende behov for levering af brøndgods.

Hovedparten af indkøbene under Rammeaftalen forventes anvendt til spildevandsaktiviteter, udbuddet gennemføres derfor som offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Dennis Juhl Hansen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • "Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)"
  • Manhole frames
  • Manhole covers
  • Cast-iron products