124365 - Indkøb af polymer til afvanding af slam fra renseanlæg Tender

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af polymer til slamafvanding til 5 forsyningsselskaber, beliggende på Sjælland og Lolland Falster. KompetenceCenter Sjælland, Guldborgsund Forsyning og Lolland Forsyning, deltager i udbuddet. De til udbuddet omfattede forsyningsselskaber ønsker at indgå en rammeaftale på levering af polymer til forafvanding og slutafvanding til de renseanlæg, som er nævnt i nærværende udbudsmateriale.


Udbuddet er opdelt i 13 delaftaler.


Afhentning af slamprøver i uge 43-44

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 Guldborgsund Spildevand: Nykøbing Falster Renseanlæg og Marielyst renseanlæg Guldborgsund Spildevand: Nykøbing Falster Renseanlæg og Marielyst renseanlæg

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter egen udført fuldskala test.

Testen foretages, på Nykøbing Falster renseanlæg. Den valgte polymer vil blive anvendt på begge anlæg.

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slam anlæg. Der foretages kun slut- afvanding på anlægget.

Der tilkøres en mindre mængde slam til renseanlægget fra trixtanke. Dette slam udrådnes sammen med det øvrige slam.

Der skal leveres 460 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 20-24 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Her må der maks være 70-100 ml bundfald i et 1000 ml målecylinderglas.

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 2 Guldborgsund spildevand, Frejlev renseanlæg, Engmosen renseanlæg, Stubbekøbing renseanlæg, Gedser renseanlæg. Guldborgsund spildevand, Frejlev renseanlæg, Engmosen renseanlæg, Stubbekøbing renseanlæg, Gedser renseanlæg.

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter Egen udført fuldskala test

Testen foretages, på Frejlev renseanlæg. Den valgte polymer vil blive anvendt på alle fire anlæg.

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slam anlæg. Der foretages kun slutafvanding på anlægget.

Overskudsslam fra Krumsø Renseanlæg (1.400 PE) tilføres indløb i renseanlægget og afvandes sammen med anlæggets eget slam.

Der skal leveres 155 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 19 -23 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Her må der maks. være 70-100 ml bundfald i et 1000 ml målecylinderglas.

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 3 Faxe Forsyning, Haslev Renseanlæg Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter Egen udført fuldskala test Faxe Forsyning, Haslev Renseanlæg

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter Egen udført fuldskala test

Haslev renseanlæg er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slam anlæg, som blev renoveret i 2012.

Der foretages kun slutafvanding på anlægget.

Der tilkøres ikke overskudsslam til renseanlægget fra andre renseanlæg.

Anlægget har slammineraliseringsanlæg, som er overbelastet. Så skruepressen skal aflaste bedene og bruges til vinterkørsel.

Der skal leveres 125 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 18-20 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal ligge inden imellem 800-1000 mg SS/L.

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 4 Faxe forsyning, Faxe Renseanlæg - Forafvanding og slutafvanding Faxe forsyning, Faxe Renseanlæg - Forafvanding og slutafvanding

Test type: Forafvanding laboratorietest.

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter egen udført fuldskala test.

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slam anlæg. Anlægget har rådnetanke.

Der foretages både forafvanding og slutafvanding på anlægget.

Der tilkøres overskudsslam til renseanlægget fra to mindre biologiske renseanlæg i omegnen.

Der skal leveres 1050 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for forafvanding med krav til 6-7 % TS.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 21-22 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Maks 800 mg SS/L

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 5 Lolland Forsyning, Horslunde Renseanlæg Lolland Forsyning, Horslunde Renseanlæg

Test type: Laboratorietest

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slam anlæg.

Der foretages slutafvanding på anlægget.

Der tilkøres ikke overskudsslam til renseanlægget fra andre renseanlæg.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 18-20 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Maks 400 mg SS/L

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 6 Lolland Forsyning, Søllested Renseanlæg Lolland Forsyning, Søllested Renseanlæg

Test type: Laboratorietest

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slam anlæg.

Der foretages slutafvanding på anlægget.

Der tilkøres overskudsslam fra 1 mindre biologiske renseanlæg i omegnen. Slam herfra afvandes sammen med slam fra Søllested Renseanlæg.

Minimumskrav på at TS% for forafvanding med krav til 18-20 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Maks 400 mg SS/L

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 7 Lolland Forsyning, Hunseby Renseanlæg Lolland Forsyning, Hunseby Renseanlæg

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter egen udført fuldskala test.

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slam anlæg.

Der skal leveres 500 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 20 -23 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Maks 400 mg SS/L

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 8 Lolland Forsyning, Rødbyhavn Renseanlæg Lolland Forsyning, Rødbyhavn Renseanlæg

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter egen udført fuldskala test.

Renseanlægget Der foretages slutafvanding på anlægget.er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slam anlæg.

Der tilkøres overskudsslam fra 1 mindre biologiske renseanlæg og slam fra trixtanke. Det tilkørte slam afvandes på anlægget sammen med slam fra Rødbyhavn Renseanlæg.

Der skal leveres 270 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 20-23 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Maks 400 mg SS/L

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 9 Lolland Forsyning, Dannemare Renseanlæg Lolland Forsyning, Dannemare Renseanlæg

Test type: Laboratorietest

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slamanlæg.

Der foretages slutafvanding på anlægget.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 18-20 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Maks 400 mg SS/L

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 10 Odsherred Forsyning, Fårevejle Renseanlæg Odsherred Forsyning, Fårevejle Renseanlæg

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter egen udført fuldskala test

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv anlæg.

Der foretages slutafvanding på anlægget.

Der tilkøres slam fra tømningsordning til renseanlægget.

Anlægget har slammineraliseringsanlæg, som der køres slam på fra april til november.

Der skal leveres 480 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 19-21 % TS.

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 11 Odsherred Forsyning, Nykøbing Sjælland Renseanlæg, slutafvanding Odsherred Forsyning, Nykøbing Sjælland Renseanlæg, slutafvanding

Test type Da der anvendes samme polymer til forafvanding som til slutafvanding, skal der ikke foretages test for forafvanding.

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter egen udført fuldskala test.

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv anlæg. Anlægget har for- klaringstanke og rådnetank.

Der foretages både forafvanding og slutafvanding på anlægget. Der tilkøres slam fra tømningsordning til renseanlægget.

Der skal leveres 540 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 23-25 % TS.

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 12 Odsherred Forsyning, Højby Renseanlæg Odsherred Forsyning, Højby Renseanlæg

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter egen udført fuldskala test

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv anlæg.

Der foretages slamtykning.

Der tilkøres slam fra tømningsordning til renseanlægget.

Der skal leveres 155kg kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til 20 -22% TS.

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Delaftale 13 Ringsted Forsyning, Ringsted Renseanlæg Ringsted Forsyning, Ringsted Renseanlæg

Test type: Først laboratorietest til udvælgelse, derefter egen udført fuldskala test

Renseanlægget er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv anlæg.

Der foretages slutafvanding på anlægget.

Der skal leveres 480 kg, polymer til Egen fuldskala test.

Minimumskrav på at TS% for slutafvanding med krav til >22 % TS.

Minimumskrav Rejektvandskvalitet skal overholdes. Maks 500 mg SS/L

Rammeaftalen tildeles en aktør.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Dorthe Dolleris Petersen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Primary-form acrylic polymers