Spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper

Open/public
Start date: 06-12-2022 - 12:00
End date: 13-01-2023 - 12:00

Ordregiver har brug for at forstå markedets behov og få kommentarer på udbudsbetingelserne i dets nuværende form. 


20. December 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Tildeling til enkelt tilbudsgiver

Efter endt fysisk markedsdialog, hælder ordregiver nu mere til en direkte tildeling til en enkelt ordregiver.

Derudover vil der som udgangspunkt heller ikke foretages miniudbud på ordre over en hvis størrelse.

De ordre, der ikke kan håndetes af den vindende, vil kunne afhjælpes via delydelsesreglen.

Hvordan ser tilbudsgivere på disse forslag ændringer?

12. Januar 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Minimering af vedligeholdelse

Er der områder, der kan minimere vedligeholdelse såsom selvrensende pumpestationer med en selvrensende bund?


12. Januar 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Fleksibilitet på tværes af mærker

VI er blevet forslået af benyttelsen af DIN flanger gør det mere fleksibelt, at bruge forskellige leverandører.

Er der andre områder, kan der kan fleksibiliteten?