Minipumpestationer

Open/public
Start date: 09-09-2022 - 14:00
End date: 30-09-2022 - 14:00

Til denne markedsdialog, ønsker vi kommentarer til både udbudsbetingelserne, udkast til rammeaftalen, kravspecifikationen og tilbudslisten.


Derudover ønsker vi har hører om hvilke udfordringer I som leverandører oplever i markedet, samt evt. løsninger til dette.

Målet er at komme tættere på markedet og få lavet et godt udbud, der involvere markedet tidligt i processen.

Der gøres opmærksom på, at udbudsmaterialet ikke er færdigt, men er et udkast.
26. September 2022 - Klaus Gerhard Hansen, GRUNDFOS DK A/S
Idea
Opsamling på dialogmøde

Vi har noteret følgende i forbindelse med mødet hos jer:

#1 Udbudsformen af brøndene kunne vi godt tænke os gik fra kunde-specifikt til funktions-udbud.

(Vores rotationsstøbte-brønde har samme funktion og kvalitet, de er gennemprøvet og vi kan lave dem til en bedre pris etc.)

#2 Begrænsning af ansvar til eksempelvis 100% af beløbet på den pågældende ordre.

#3 CE-mærkning fra vores side begrænses til at dække de komponenter vi levere. Grundfos skal ikke stå for den samlede CE-mærkning efter installation hos slutbrugeren.

#4 Prisregulering hver 6. måned er helt OK. Evt DS index for maskinindustri

#5 Tildelingskriterier kunne være 50% pris og 50% kvalitet.

Kvalitet kan være fordelt over: Reservedelspriser og tilgængelighed

Serviceorganisation: muligheder, værksted, uddannelse og kurser

Organisation, lager, logistik

Digitalplatform for bestilling af brønde, pumper, reservedele etc.

Projektgruppe som beregner pumper og trykledninger

Erfaringer med tilsvarende projekter