Markedsdialog - nyttiggørelse/bortskaffelse af biogødning/spildevandsslam

Open/public
Start date: 03-05-2023 - 12:00
End date: 12-05-2023 - 12:00

Markedsdialogen vedrører levering af nyttiggørelse/bortskaffelse af biogødning/spildevandsslam til KompetenceCenter Sjælland og Lolland forsyning.

2. Maj 2023 - Anonymous
Questions
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Vi har valgt at anvende Danmarksstatistik - Omkostningsindeks for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel (BYG91) til prisregulering.

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervsliv/industri/omkostningsindeks-for-dagrenovation-og-slamsugning

Passer det til branchen?

Derudover har vi lagt op til en halvårlig regulering. Er det passende?

8. Maj 2023 - Anonymous
Questions
Slamtype

Det fremgår ikke af de fremsendte filer, hvilken type slam, der indgår i udbuddet. Uddybning er nødvendig.

11. Maj 2023 - Anonymous
Questions
Odsherred Forsyning

Det er angivet, at Odsherred kan tiltræde aftalen, når de vil, men ikke er forpligtet til at bruge rammeaftalen. Hvis tilbudsgiver skal kunne give et bud kræver det en beskrivelse af, hvad der skal stilles til rådighed (materiel og lagre), responstid, slamtype, samt i tilbudslisten en mulighed for angivelse af beredskabshonorar.

11. Maj 2023 - Anonymous
Questions
Tildelingskriterium

Skal man byde på alle 5 delopgaver? 

Tildelingen er uklar. Hvis én aktør byder på det hele inkl. samlet rabat - og en anden udbyder kun vælger at byde på fx. 2 eller 3 delopgaver - hvordan vurderes dette?

11. Maj 2023 - Anonymous
Questions
Tildelingskriterium

Det er bemærkelsesværdigt, at der lægges vægt på beskrivelse og opfyldelse af mange miljø- og kvalitetskriterier uden at det vægter i tildelingen. Vi kan kun opfordre til, at I genovervejer tildelingskriteriet, så opgaven tilfalder den aktør, der kan leve op til alle miljø- og kvalitetskriterier, samt giver en god pris. Det kunne fx være et tildelingskriterium med vægtfordeling 50/50.

11. Maj 2023 - Anonymous
Questions
Udkast til kontrakt

pkt. 4 "Samtlige af ordregivers enheder og institutioner er omfattet af kontrakten" - disse enheder skal specificeres i kontrakt og i tilbudslisten!

pkt. 4 sidste afsnit "Der tages forbehold for..." - vi må antage at der i dette afsnit mangler et opsigelsesvarsel!