Komplette nye pumpestationer, renovering og tilkøb af reservedele til eksisterende pumpestationer

Open/public
Start date: 24-04-2023 - 16:00
End date: 05-05-2023 - 08:00

Udbuddet vedrører indkøb og levering af komplette nye pumpestationer, renovering og tilkøb af reservedele til eksisterende pumpestationer til KompetenceCenter Sjælland.


Ekstern høring af materialet inden offentliggørelse.

26. April 2023 - Anonymous
Questions
Bod

Mon der kan lempes på bodsstørrelser? 

Det vil være mere hensigtsmæssigt at bruge en procentsats af leverancens værdi, da de enkelte kontrakleverancer vil være relativt små.

25 tkr pr dag og max 200 tkr vil ofte overstige enkeltleverancens værdi og forekommer uhensigtsmæssig. Der skal ikke mere end en enkelt pumpeforsinkelse til for at hele kontraktværdiens fortjeneste forsvinder, hvilket er for høj en risiko at indgå i.