136979 - Kørselsrelaterede opgaver for Asta Fonden Tender

Description

Asta Fonden har driftsoverenskomst med Københavns Kommune i forhold til drift af SEL §104 Samværs- og aktivitetstilbud i Københavns Kommune fordelt på tre matrikler/lokationer/enheder.

Det antal af borgere der dagligt skal transporteres, kan variere, ligesom antallet af borgere der er visiteret til kørsel kan ændres i aftaleperioden. Primær kørsel på aftalerne er fast kørsel mellem hjemmet og enheden. Enkelte enheder har ugentlige kørsler mellem enhed og forskellige aktiviteter.

Borgernes dag på aktivitetstilbud begynder allerede, når de tager afsted fra deres hjem. Vi ser altså kvaliteten af kørslen, som en vigtig og integreret del af Asta Fondens tilbud, hvorfor kvaliteten prioriteres højt.

Ud fra en generel økonomisk vurdering er Asta Fonden forpligtet til at sikre, at der ikke benyttes flere penge end nødvendigt til at løse opgaven. Asta Fonden har finansieret med udgift på 5.4 mio. årligt i kontraktperioden til at løse samtlige kørselsrelaterede opgaver for 191 borgere fordelt på 131 pladser. Derfor skal der løbende sikres en optimering af brugen af kørselsaftalen. Der kan i kontraktperioden rykkes rundt på afgangstider etc., hvis dette resulterer i en mere effektiv økonomisk forvaltning. Dette skal altid ske efter aftale med den enkelte enhed i Asta Fonden

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

K. Thomsen Udbudsrådgivning
Fruerstuevej 11
5700 Svendborg
Morten Ildved

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Road transport services