162668 - Gravearbejder for Hillerød Vand A/S Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Hillerød Vand A/S udbyder gravearbejde som begrænset licitation efter Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af

07/12/2007). Opgaven udbydes som en rammeaftale over 2 år. Rammeaftalen vil kunne

forlænges med yderligere 2 år – et år ad gangen, dog inden for en samlet kontraktsum

på maksimalt på 38 millioner kr.

Rammeaftalen udbydes som udbud med forudgående prækvalifikation. Efter ansøgning

om prækvalifikation udvælges 4 ansøgere, der opfordres til at fremsende tilbud.

Tender procedure

Restricted invitation to tender with prequalification

The Contracting Authority / Contact details

HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S
Solrødgårds Alle 6
3400 Hillerød
Anders Kvisgaard Thomsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • General construction work for pipelines