235352 - Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Fredensborg Kommune Tender

Description

Fredensborg Kommune, Center for By og Land – Team Trafik, udbyder en 10 årig aftale vedr. opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter i Fredensborg Kommune.

I forbindelse med den grønne omstilling, er der behov for at opsætte flere offentlige ladepunkter så både borgere og turister i Kommunen, der ønsker at oplade deres el-bil, har mulighed for dette.

Fredensborg Kommune har i forbindelse med bestemmelserne i Ladestanderbekendtgørelsen, BEK nr. 181 af 5. marts 2020, samt Kommunens arbejde med DK2020 klimplanen, identificeret behovet for etableringen og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på 21 lokationer fordelt på 3 delaftaler.

En tilbudsgiver kan afgive tilbud på én enkelt, flere eller alle delaftalerne. Der er derfor ingen begrænsning på, hvor mange delaftaler én Tilbudsgiver kan vinde. Det er op til Tilbudgiverne selv at vurdere, hvor mange delaftaler Tilbudsgiverne ønsker at byde på. Hver delaftale tilbydes til den Tilbudsgiver, der har afgivet det for Kommunen mest økonomisk fordelagtige tilbud på baggrund af de opsatte kriterier jf. afsnit 6 i Tilbudsbetingelserne.

Der ydes ikke kommunal medfinansiering til opsætning af ladestanderne, hvorfor tildelte Tilbudsgiver (koncessionshaver) selv står for alle omkostninger i forbindelse med etablering, drift, vedligeholdelse, renholdelse, servicering, rapportering og administration mv.


Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Susan Ernst

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project