220243 - Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune Tender

Description

Ydelsen omfatter levering og administration af ledsagelse af borgere under folkepensionsalderen med nedsat funktionsevne, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for Servicelovens § 97.

Ordningen varetages i dag af ekstern leverandør.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III jf. LBK nr. 10 af 06/01/2023 med senere ændringer, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.


Udbuddet er et genudbud, og de væsentligste ændringer i materialet er markeret med rødt i indholdsfortegnelsen.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Semial Rusiti

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Health and social work services