132241 - Genudbud - Levering af produktionsprintere inkl. serviceaftale til Fredensborg Kommune Tender

Description

Genudbud

Kontrakten omfatter levering, opsætning, klargøring, installationstest og idriftsættelse af 2 stk. fabriksnye produktionsprintere. Printerne har forskellig størrelse, kapacitet og efterbehandlingsudstyr jf. Bilag 1 – Kravspecifikation.

Leverandøren af produktionsprinterne skal varetage løbende service, reparationer og vedligehold. Omkostningerne hertil inkl. reservedele indregnes i faste klik-priser.

For nærmere beskrivelse af printerne m.v., herunder ordregivers ønsker og krav som printerne og de tilknyttede serviceydelser skal opfylde, henvises til Bilag 1 - Kravspecifikation.

De nye maskiner skal have godkendt en installationstest senest 8 uger efter kontraktindgåelse.

Serviceaftalen er 5-årig og løber fra datoen for kontraktindgåelse. Der skal afgives priser på serviceaftalen med mulighed for forlængelse 2 X 1 år med 1 år ad gangen på aftalte vilkår.

Ordregiver lægger i det daglige samarbejde vægt på, at Leverandøren overholder de aftalte responstider ved serviceudkald. Herudover ser ordregiver meget gerne, at Leverandøren er proaktiv og af egen drift tager initiativ, såfremt trykkeopgaver kan optimeres eller forbedres. Det kan være ved kurser hos Leverandøren eller andet.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Susan Ernst

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Printers and plotters
  • Photocopiers
  • Paper, printing and bookbinding machinery and parts