126687 - Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder Tender

Description

Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for VVS-fagentreprisen.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer.

Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Der vil ikke kunne forhandles om de afgivne tilbud.


Tender procedure

Open procedure