Udbud af rammeaftaler på elinstallationsarbejder Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 06-12-2022 - 12:00 .

Description

Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for elinstallations-fagentreprisen.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer.

Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Der vil ikke kunne forhandles om de afgivne tilbud.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Karoline Bromose

Deadlines / timeline

05-11-2022 - 12:03
Date of publication
28-11-2022 - 06:20
<<< Today
24-11-2022 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
06-12-2022 - 12:00
Tender phase (Deadline)

Disciplines

  • Construction work
  • Works for complete or part construction and civil engineering work
  • Building installation work
  • Electrical installation work
  • Building completion work
  • Repair and maintenance services of building installations