110219 - Beskæftigelsesydelser hos anden aktør Tender

Description

Fredensborg Kommune inviterer hermed anden aktør til at afgive tilbud på levering af nedenstående ydelser:

• Ledighedsydelse – ret til henvisning til anden aktør LAB § 37, stk. 1 - Antal CPR-numre: Ca. 10-12 pr. år

• Ledighedsydelse – årlig revurdering LAS § 74c, stk. 1 og LAB § 37, stk. 2 - Antal CPR-numre: Ca. 20-30 pr. år

Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger, som Jobcenter Fredensborg løbende afgiver.

Den estimerede kontraktværdi er 400.000 kr. pr. år, i alt 1.600.000 kr. over 4 år. Der tages forbehold for eventuel aktivitetsstigning eller -nedgang.

Udbudsformen er offentlig tilbudsindhentning, som er kendetegnet ved at alle kan afgive tilbud.

Der indgås kontrakt med to leverandører, idet borgerne skal have valgfrihed. Valg af leverandører sker med baggrund i tildelingskriterierne i afsnit 8.

Kontrakten er 2-årig og træder i kraft den 1. september 2022. Kontrakten udløber uden varsel den 30. august 2024, såfremt den ikke forlænges. Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakten i 2 gange 12 måneder på de vilkår, som forhandles ved evt. forlængelse.

Fristen for afgivelse af tilbud er den 30. maj kl. 12.00.

Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Stefan Ising

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Job search services
  • General public services
  • Supporting services for the government
  • Recruitment services