Udbud af kloakservice - genudbud Tender

Description

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende udførelse af kloakser-vice og tilknyttede serviceydelser, herunder servicering af rottespærrer.

Arbejderne indeholder almindeligt forekommende kloakarbejder, herunder bl.a. vedligeholdelse af brønde, dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker, tv-inspektioner, forringer, propninger, skader, slamsugning, kloakrensning, rodskæring mv.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Stefan Ising

Deadlines / timeline

21-02-2022 - 23:59
Date of publication
15-03-2022 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
25-03-2022 - 12:00
Tender phase (Deadline)
28-11-2022 - 05:13
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Sewage services
  • Sewer survey services