104460 - Udbud af kloakservice - genudbud Tender

Description

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende udførelse af kloakser-vice og tilknyttede serviceydelser, herunder servicering af rottespærrer.

Arbejderne indeholder almindeligt forekommende kloakarbejder, herunder bl.a. vedligeholdelse af brønde, dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker, tv-inspektioner, forringer, propninger, skader, slamsugning, kloakrensning, rodskæring mv.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Stefan Ising

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Sewage services
  • Sewer survey services