216339 - Udbud af indkøb og levering af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb Tender

" The project is a public tender . Deadline for submission of tenders: 25-04-2024 - 12:00 .

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af kompressionsstrømper til borgere med bevilling efter servicelovens § 112, samt enhver anden lovgivning eller andet serviceniveau som ordregiver måtte lægge til grund for bevilling af kompressionsstrømper, eller som APV-hjælpemiddel. Udbuddet omfatter herudover levering til ordregivers sygeplejedepoter/-klinikker i mindre omfang.

Leveringsforpligtigelsen omfatter såvel borgere bosat i de omfattende kommuner, som borgere der fortsat har en af de omfattede kommuner som handlekommune, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Undtaget fra udbuddet er strømpepåtagere, kompressionsærmer og -handsker, da disse er omfattet af andre aftaler.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Christina Bjørn Humle

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Medical equipments
  • Underwear
  • Stockings
  • Socks
  • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
  • Orthopaedic services