148315 - Udbud af revisionsydelser til Favrskov Kommune Tender

Description

Udbuddet vedrører levering af revisionsydelser til Favrskov Kommune, herunder lovpligtige revisionsydelser samt mulighed for tilkøbsydelser baseret på timepriser.

Revisionen omfatte den ordinære revision - dvs. både finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision.

Kravene til revisionsydelser er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (Bilag 2) med underbilag (Bilag 6-8), mens Favrskov Kommunes krav til aftalevilkår fremgår af udkast til kontrakt.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Hans-Henrik Stovgaard

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Accounting and auditing services
  • Accounting, auditing and fiscal services