229785 - Udbud af bleer til Esbjerg Kommune Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører indkøb af bleer til voksne og børn på bevilling jf. Serviceloven §§ 41 og 112, samt beslægtede produkter i form af diverse tilbehør, så som stiklagner.

Jf. Servicelovens §§ 41 og 112 har borgeren som udgangspunkt frit valg vedrørende leverandøren. Der er dog i Esbjerg Kommune på dette område erfaring for, at borgeren anvender kommunens leverandør. Der kan derfor ikke garanteres en bestemt volumen på aftalen.

Der kan blive tale om køb til lager, men dette udgør en minimal del af kontraktens værdi. Køb af varer på den indgåede rammeaftale foretages i så fald som udgangspunkt af den enkelte institution/afdeling.


Tender procedure

Open procedure
E-commerce required

The Contracting Authority / Contact details

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Louise Termansen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Disposable nappies