151198 - Udbud af skolekørsel og anden rutekørsel til Børn og Kultur Tender Cancelled

Description

Udbuddet vedrører skolekørsel samt anden rutekørsel for alle afdelinger og institutioner under Børn & Kultur ved Esbjerg Kommune. Der er tale om både planlægning og udførsel af kørslen.

Udbuddet er opdelt i følgende delområder:

• Delområde 1: Særligt skolekørsel. 

Ordregiver er ifølge Folkeskolelovens § 26 forpligtet til at befordre elever til og fra tilbud. Der er tale om befordring af elever i alderen fra 5 år og opefter, som ikke har mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler.

Delområdet omfatter kørsel af: Elever med kørselsbehov, elever til særlige foranstaltninger, elever til ordblinde-pits og elever til modtageklasser – skolekørsel

• Delområde 2: Særligt anden rutekørsel for Børn & Kultur

Delområdet omfatter kørsel af elever til idrætskørsel, svømmekørsel (skoleelever) samt kørsel af børn til udflytterbaser under Dagtilbud (daginstitutionsbørn).

På baggrund af udbudsmaterialet, vil der blive indgået en kontrakt, hvor tilbudsgiver skal planlægge og udføre al kørsel, som ordregiver har behov for, inden for det beskrevne område.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge delområder, og der skal afgives tilbud på alle kørsler under hvert delområde, dvs. der kan fx ikke afgives tilbud på kun svømmekørsel under delområde 2.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Jette Vestergaard Pedersen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Transport services (excl. Waste transport)
  • Road transport services
  • Special-purpose road passenger-transport services